Dôležitá časť vášho webu je vždy úvodná stránka. Takmer každý web má vždy nejaké podstránky a pokiaľ tomu tak nie je, tak by sme za “Úvodnú stránku” Mohli považovať informačný text, o čom daná web stránka je. Ak sa bavíme o webe, na ktorú ste sa rozhodli dať viacero podstránok, úvodná stránka je tak veľmi dôležitá. Má to byť vlastne jednoduché zhrnutie o vás, o vašej firme alebo o produktoch či o službách, ktoré tam ponúkate. Zároveň musí byť dostatočne pútavá na to, aby si ju povšimlo, čo najviac ľudí. V dnešnej dobe často platí, že človek si radšej pozrie krajšiu stránku s menej textom ako stránku obsadenú len textom, s menším využitím dizajnu. Preto je dôležité dbať na to, aby úvodná stránka nebola príliš dlhá a stručne informovala užívateľa, ktorý si číta jej obsah. Pestré a jednoduché farby zvyšujú na vzhľade a čím viac vašu úvodnú stránku zjednodušíte, tým viac ľudí priláka. Prečo? Pretože ľudia si radšej prečítajú niečo menej o tom, čo na danej stránke nájdu, ako keby si mali prečítať dlhé informačné texty o tom, čo kde je a pod. Na úvodnej stránke sa samozrejme nachádza aj menu alebo aspoň odkazy na vaše podstránky, pretože bez nich, by sa užívateľ nikam nedostal. Pokiaľ by váš web pozostával len z jednej jedinej stránky, v takomto prípade je úvodná stránka informačný text na začiatku tohto webu. V dnešnej dobe sa už, ale toto takmer nevidí a každý človek, ktorý chce mať komplexnejší web, si vytvorí úvodnú stránku aj s niekoľko podstránkami.