Pozornosť návštevníka vášho webu si, okrem iného, udržíte najmä svojím obsahom. Pri prvom kontakte s webom sú dôležité práve informácie, ktoré mu poskytnete, a na základe ktorých sa bude návštevník ďalej rozhodovať, či na webe zotrvá, resp. zadá objednávku a podobne alebo z dôvodu nezáujmu stránku opustí.