Vlastná webová stránka o gamblingu a jej tvorba

Súčasťou života väčšiny z nás sa časom stal internet. Ak by sa nás však niekto opýtal, čo je to ten všadeprítomný internet, často by sme mali s vysvetlovaním problém. V dnešnej dobe nám výrazne uľahčuje život, čím sa často rozumie aj šetrenie času stráveného nad získavaním informácii, ktoré môžme získať bez hodín strávených napríklad v knižnici, nehovoriac o informáciách, ktoré sa vzhľadom na citlivosť témy, napríklad gambling, získavajú veľmi ťažko.

Ak by sa naopak laik stretol s označením “systém vzájomne prepojených hypertextových dokumentov”, ťažko by sa dovtípil, že ide o webstránky, s ktorými sa bežne stretáva a oným hypertextom je práve www. Informácie sa nachádzajú vo forme webových stránok, ktoré si môžme zobraziť pomocou webového prehliadača, ktorý nám najviac vyhovuje.

Stačí ak zadáme do vyhľadávača hesla

Po zadaní hesla “gambling” môžme čerpať informácie a skúsenosti z blogov a iných webstránok. Na stránky a rôzne aplikácie Gaming Club sa dá tiež odkazovať a otvoriť si ich jednoduchým kliknutím. Príkladov je na internete neúrekom.

Samozrejme to funguje aj opačne a môžme takýto blog (jednoduchší prípad) a aj vlastnú webovú stránku vytvoriť. Už len na tomto zozname môžme vidieť, že výber špecialistov je veľký a rôznorodý.

V súčastnosti s ich tvorbou už nie je ale žiadny problém ani s podpriemernými znalosťami z oboru informačných technológii, a to aj vďaka množstvu webových stránok, ktoré sa venujú tejto problematike a tiež vďaka tzv. tutoriálom, čo sú rôzne návody, napríklad vo forme videí, kde môžme spolu s autorom videa tvoriť – v našom prípade webovú stránku venujúcu sa problematike gamblingu, pomocou na to určeného programu.

Vďaka možnosti pretáčania videa, pozorovania reakcie počítača na príkazy a analogickým podmienkam môžme dosiahnúť “lepších” výsledkov ako niekto, kto detailne ovláda celý proces a programovanie, pretože nesplnil očakávania alebo požiadavky zadávateľa – vytvorením kompletnej web stránky chápeme aj jej design, ktorého vnímanie je vec subjektívna.

FOLLOW US